logo Dingen die er toe doen. Deelze!

Dit zijn de meest gezegde dingen van mensen op hun sterfbed, het opent echt je ogen!

Na vele jaren van werk dat geen voldoening gaf, besloot Bonnie Ware iets te doen wat voldeed aan haar waarden. Zij besloot in een bejaarden tehuis te werken, waar zij vele jaren stervende mensen verzorgde. Op een gegeven moment schreef zij een lijst met de dingen waar de mensen het meeste spijt van hadden in hun leven.

1.Helaas, had ik niet de moed om te leven zoals ik wou leven, en niet zo, hoe anderen wouden dat ik leefde "Hier hadden de meeste mensen spijt van. Wanneer mensen zich realiseren dat hun einde nabij is, kijken ze terug en zien pas hoeveel van hun dromen niet zijn uitgekomen. De meeste van deze mensen hebben niet eens de helft van hun dromen behaald en zijn heen gegaan, met de overtuiging dat dit was door welke keuzes zij hebben gemaakt. Gezondheid geeft ons vrijheid die wij niet waarderen, totdat wij niet meer gezond zijn."

2 Ik heb er spijt van dat ik zoveel heb gewerkt. Elke man voor wie ik heb gezorgd had hier enorm spijt van. Zij hebben hun kinderen niet zien opgroeien, of hadden haast geen tijd voor hun partner. Sommige vrouwen hadden hier ook spijt van, maar doordat de oudere generatie vrouwen, huisvrouw waren, zorgden zij voor het huishouden."

3. Ik heb er spijt van dat ik niet mijn echte gevoelens kon tonen. "Velen houden gevoelens voor zichzelf, om geen conflict te veroorzaken met andere mensen. Hierdoor leidden zij een gemiddeld leven en bereikten nooit wat ze konden bereiken. Velen van deze personen, zijn onder andere ziek geworden door verbitterdheid, die ze met zich meedroegen."

4. Ik had meer tijd kunnen besteden aan mijn vrienden "Vaak zien mensen niet in wat voor voordelen het heeft om goede vrienden te hebben, totdat ze op hun sterfbed liggen. Vaak kun je zulke vrienden al niet eens meer terugvinden. Veel mensen zijn zo opgegaan in de sleur van het leven dat ze in de tussentijd hun vrienden zijn kwijtgeraakt. Ik zag veel spijt bij de mensen die onvoldoende tijd aan hun goede vrienden hebben gespendeerd. Elk van hun verlangt naar hun vrienden als ze heengaan"

5. Ik heb er spijt van dat ik het niet heb toegelaten om gelukkiger te zijn "Dit is een verrassend vaak voorkomende zin. Vele mensen realiseerden zich pas aan het eind van hun leven, dat gelukkig zijn een keuze is die je maakt. Zij waren zo gehecht aan gewoontes, zogenaamd "comfort" overwon de emoties, maar ook over het leven. Angst voor verandering dwong hun om te doen alsof ze gelukkig zijn. Maar ergens diep in hun, verlangden zij naar zorgeloos, genieten en lachen" Dit advies is echt en prachtig. Zelfs als het moeilijk voor ons te begrijpen is, en om aan de dood te denken, is het zeker waard om even stil te staan bij deze zinnen. Mensen die dit hebben gezegd, hadden een heel ander perspectief dan wij, verloren in de dagelijkse sleur. Laten wij deze fouten niet maken.

Vond je deze post leuk – deelze met een ander Deel op Facebook

Deel dit met de mensen om wie je geeft.

Trends nu meteen

× Like deelze.nl op Facebook Al geliked

x