logo Dingen die er toe doen. Deelze!

Deze verpleegster had niet door dat de ouders van haar kleine patiënte dit zagen, maar uiteindelijk kon de moeder van het meisje het niet laten en wilde ze beschrijven wat ze iedere dag in het ziekenhuis ziet.

De ouders van de kleine Sophie gaan door een situatie heen waar alle ouders bang voor zijn... Als gevolg van ademhalingsproblemen hadden de artsen foutief astma gediagnosticeerd. Voordat ze een allergietest konden doen, stopte Sophie met ademen... Ze werd onmiddellijk door een ambulance naar het ziekenhuis gereden, waar extra onderzoek werd gedaan, dat de echte reden voor Sophies gezondheidsproblemen uitwees.

Het kind lijdt T-cellymfoom... Dit is een agressieve tumor in het lymfestelsel.

Vond je deze post leuk – deelze met een ander Deel op Facebook

Sinds dat moment heeft Sophie het ziekenhuis niet meer verlaten... Ze heeft chemotherapie ondergaan en wacht nu op de volgende operatie. Haar ouders Shelby en Jonathan komen dagelijks langs. Zo zien zij datgene wat de mensen die eenmalig op de afdeling komen meestal niet zien...

Shelby besloot te schrijven wat ze denkt over het werk van verpleegsters. Haar verhaal staat op een website die is gewijd aan het gevecht van haar dochtertje met de ziekte (link onder de foto) en heeft veel teweeg gebracht op het internet. Op de volgende pagina kom je erachter waarom!

Trends nu meteen

× Like deelze.nl op Facebook Al geliked

x