logo Dingen die er toe doen. Deelze!

Als we de wetenschap mogen geloven, linkshandigen kunnen ongelooflijke dingen doen...

In de loop der jaren werden linkshandigen achterdochtig bekeken. Volgens velen was het een gebrek aan intelligentie, en sommigen geloofden zelf dat die persoon bezeten was door de duivel. Helaas, zoals de geschiedenis ons heeft geleerd, kennen we het resultaat van onwetendheid dat leidt tot angst. Linkshandigen moesten hun rechterhand leren gebruiken. Ondertussen zijn ze wereldwijd in de minderheid. Slechts 10% van de totale bevolking op aarde blijkt linkshandig te zijn.

Gelukkig is de maatschappij geëvolueerd en worden linkshandigen de dag van vandaag gewoon aanvaard. Recent onderzoek door Stephen Christmas aan de Universiteit van Toledo heeft aangetoond dat er niets mis is om linkshandig te zijn, het leidt niet tot lichamelijke of psychologische problemen.

Vond je deze post leuk – deelze met een ander Deel op Facebook

Meer en meer onderzoekers zijn geïnteresseerd in dit onderwerp. Het blijkt bijvoorbeeld dat linkshandigen betere atleten zijn. Australische studies hebben aangetoond dat zo veel als 25% van de professionele honkbal spelers linkshandig zijn. Zij verklaarden dat bij overdracht van signalen, de linker hersenhelft sneller is dan de rechter. Snellere informatieoverdracht van het ene helft naar de andere maakt de linkerhanders efficiënter bij veel prikkels, bijvoorbeeld bij snelle interpretatie van grote hoeveelheden informatie, het rijden in een filesysteem of sporten. Anderen verklaren dat de kans op verrassing groter is door met links te gooien of andere handelingen te doen, omdat de meerendeel van de bevolking rechtshandig is. Vandaar dat linkshandigen zo vaak in boksen, tennis of zelfs schermen triomfen. Omgekeerd lijken individuele sporten niet hun sterke punten te zijn.

Experts geloven dat linkshandig gemakkelijker beide hersenhelften gebruiken. Dr. Nick Cherubin van de Australische State University , die de studie leidde, heeft de reactietijd en de connectie tussen hersenhelften gemeten bij rechts- en linkshandigen. Vervolgens vergeleek hij de snelheid waarmee de deelnemers de gemarkeerde letters in de rechter of linker doos plaatsten , voor deze oefening was het gebruik van beide hersenhelften nodig. Linkshandige mensen voerden de test snellere en nauwkeuriger uit. De onderzoekers stelden vast dat de linkshandigen de informatie makkelijker verwerkten . Dit bevestigt de aanname dat hoe groter de “linkshandigheid” is, hoe groter de effectiviteit van interacties tussen beide hersenhelften.
Ga naar de volgende pagina voor meer informatie.

Trends nu meteen

× Like deelze.nl op Facebook Al geliked

x