logo Dingen die er toe doen. Deelze!

PRIVACYBELEID

 

 

De veiligheid en privacy van onze gebruikers hebben onze prioriteit. Daarom willen wij gebruikers op de hoogte brengen op welke wijze onze Service persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en op welke wijze deze gegevens worden verstrekt aan andere entiteiten, binnen het kader van de wet en alleen in de meest noodzakelijke gevallen.

 

 

Algemene informatie

 

 

De serviceprovider is het bedrijf Podaj.to sp. z o.o., gevestigd in Wrocław.

De Service verzamelt op de volgende wijze informatie over gebruikers en hun gedrag:

 

Door op eindapparaten cookies op te slaan

Door serverlogs van de Service te verzamelen

 

Informatie

 

 

De Service verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt.

Daarnaast kan de Service informatie bewaren over verbindingsparameters (tijd, IP-adres).

De gegevens op het formulier kunnen aan derden worden verstrekt met toestemming van de gebruiker.

De op het formulier ingevulde gegevens kunnen een verzameling van potentiële klanten vormen die door de serviceprovider zijn opgenomen  in een register dat wordt beheerd door de Algemene Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens.

De op het formulier ingevulde gegevens worden verwerkt voor doeleinden i.v.m. de functie van het betreffende formulier, bijv. om een servicemededeling te verzenden of voor handelscontact.

De op het formulier ingevulde gegevens kunnen worden overgedragen aan entiteiten die de technische realisatie van bepaalde diensten mogelijk maken. Dit is vooral van toepassing op de overdracht van informatie over de bezitter van het geregistreerde domein aan entiteiten die internetdomeinen of betaaldiensten beheren evenals entiteiten met wie de serviceprovider samenwerkt op dit gebied.

 

Cookiebestanden

 

 

De Service maakt gebruik van cookies

Cookies zijn informatiegegevens, hoofdzakelijk tekstbestanden, die op het eindapparaat van de servicegebruiker worden bewaard en bedoeld zijn voor het gebruik van website van de Service. Cookies bevatten meestal de naam van de internetpagina waar ze van afkomstig zijn, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

De entiteit die cookies plaatst op het eindapparaat van de gebruiker en er toegang toe heeft, is de serviceprovider.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

- het creëren van statistieken die helpen te begrijpen op welke wijze gebruikers van de Service gebruik maken van websites. Hiermee kan de structuur en inhoud van deze websites worden verbeterd;

- handhaving van de sessie van de gebruiker van de Service (na inloggen), zodat de gebruiker niet op iedere subpagina van de Service opnieuw zijn gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren;

- bepalen van het gebruikersprofiel teneinde de meest toepasselijke materialen weer te geven in reclamenetwerken, met name Google.

 

In het kader van de Service worden twee hoofdzakelijke typen cookies toegepast: sessiecookies (session cookies) en permanente cookies (persistent cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden bewaard tot het moment van uitloggen, verlaten van de website of uitschakelen van de software (webbrowser); permanente cookiebestanden worden op het eindapparaat van de gebruiker bewaard voor een tijd die is bepaald in de cookieparameters of totdat ze worden verwijderd door de gebruiker.

 

Software voor het bekijken van websites (webbrowsers) staat meestal standaard het bewaren van cookies op het eindapparaat van de gebruiker toe. Gebruikers van de Service kunnen deze instellingen handmatig wijzigen. De webbrowser maakt het verwijderen van cookies mogelijk. Ook kunnen cookies automatisch worden geblokkeerd. Gedetailleerde informatie hierover bevindt zich in de hulppagina of documentatie van de webbrowser.

Beperking van het gebruik van cookies kan van invloed zijn op sommige op de websites van de service beschikbare functies.

Er kunnen ook cookies op het eindapparaat van de gebruiker van de Service worden geplaatst en gebruikt door reclameadverteerders en partners waarmee de serviceprovider samenwerkt.

Wij bevelen aan om het privacybeleid van deze bedrijven te lezen om hun regels te leren kennen voor het gebruik van cookies voor statistieken: Privacybeleid van Google. https://www.google.com/policies/privacy/

Cookies kunnen worden gebruikt door reclamenetwerken, vooral de netwerken Google en Criteo, voor het weergeven van aangepaste reclame op de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van de service. Voor dit doeleinde kan informatie worden bewaard over de navigatieroutes van de gebruiker of de tijdsduur van het verblijf op een pagina.

Wat betreft informatie over voorkeuren van de gebruiker die wordt verzameld via reclamenetwerken van Google, kan de gebruiker informatie afkomstig uit deze cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool https://www.google.com/ads/preferences/.

Op het gebied van informatie over voorkeuren van de gebruiker die wordt verzameld door reclamenetwerken van Criteo kan de gebruiker meer lezen op de website https://www.criteo.com/privacy/.

Op het gebied van informatie over voorkeuren van de gebruiker die wordt verzameld door Facebook, kan de gebruiker meer lezen op de website https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Andere technologieën

 

 

Om het gebruiksgemak van onze Service te garanderen, maken wij gebruik van Local Storage Object (LSO), een met cookies vergelijkbaar systeem, echter met ietwat andere eigenschappen.

 

 

LSO is een afzonderlijk gedeelte van het browsergeheugen dat dient tot de opslag van gegevens die door Services zijn opgeslagen. Toegang tot deze gegevens kan alleen worden verkregen door de website die actief is binnen dezelfde vitrine waarin de gegevens zijn opgeslagen, echter in tegenstelling tot cookies worden deze niet door de browser verzonden bij iedere referentie aan de server. Gegevens in het Local Storage Object blijven langdurig bewaard door de browser en worden niet verwijderd na het sluiten van de browser en hebben ook geen bepaalde geldigheidsduur.

 

 

Serverlogs

 

 

Informatie over bepaald gedrag van gebruikers is beschikbaar na inloggen op serverniveau. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de Service en om ervoor te zorgen dat de verleende hostingdiensten optimaal functioneren.

Bezochte websites worden geïdentificeerd door URL-adressen. Verder kan worden opgeslagen:

- verzendtijd verzoek,

- verzendtijd antwoord,

- naam van het station van de klant - identificatie via een HTTP-protocol,

- informatie over fouten die zijn opgetreden bij de realisatie van HTTP-transacties,

- het URL-adres van de vorige door de gebruiker bezochte pagina (referer link), wanneer de Service wordt geopend via een link,

- informatie over de webbrowser van de gebruiker,

- informatie over het IP-adres.

 

De bovenstaande gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan specifieke bezoekers van de website.

 

De bovenstaande gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden in verband met het beheer van de server.

 

Publicatie van gegevens

 

 

Gegevens kunnen uitsluitend worden verstrekt aan externe entiteiten binnen de wettelijk geoorloofde grenzen.

Gegevens voor identificatie van een fysiek persoon mogen uitsluitend worden gedeeld na toestemming van deze persoon.

De beheerder kan verplicht zijn tot het verstrekken van door de S

ervice verzamelde informatie aan bevoegde instanties op grond van wettelijke vereisten, op het gebied dat voortkomt uit deze vereisten.

 

Beheer van cookies - hoe gaat het verlenen en intrekken van toestemming in de praktijk?

 

 

Indien de gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Wij delen mee dat het uitschakelen van cookies die noodzakelijk zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en bewaring van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de website kan hinderen en in extreme gevallen zelfs onmogelijk kan maken.

Kies voor cookiebeheer de browser uit de onderstaande lijst en ga te werk volgens de instructies:

 

Internet Explorer Chrome Safari Firefox Opera Android Safari (iOS) Windows Phone Blackberry

 

 

Wij maken gebruik van oplossingen van Yieldbird Sp. z o.o., gevestigd aan de ul. Czerska 8/10, 00-732 Warschau, om binnen de Service reclame weer te geven die is afgestemd op jouw interesses en voorkeuren. Yieldbird is medeverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op dit gebied. Een aanzienlijk gedeelte van afspraken over de verplichtingen van medeverantwoordelijken, waaronder regels over realisatie van machtigingen van gebruikers van de Service en een lijst van ontvangers aan wie gegevens worden verstrekt in verband met de weergave van reclame op basis van behavorial targeting, is beschikbaar via adres https://yieldbird.com/pl/dane/.

Rzeczy które mają znaczenie, Podaj.to dalej!